Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Vekt Bilde av fangst(maks 8Mb)
Toggle Gjedde ( 2 )
09-10-2018 Gjedde 6,2
16-08-2018 Gjedde 1 IMG_1337.jpg
Toggle Ørret ( 2 )
09-10-2018 Ørret 8,5
14-08-2018 Ørret 3,7
Toggle Ingen fangst ( 1 )
15-08-2018 Ingen fangst 1
Toggle Annen ( 1 )
15-06-2018 Annen 1,2