Nedenfor kan du til en hver tid se de siste fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Dato for fangst Fiskeart Vekt Bilde av fangsten
Toggle 30-09-2019 ( 7 )
30-09-2019 Ingen fangst 0,0
30-09-2019 Laks 3,2
30-09-2019 Laks 0,0
30-09-2019 Laks 4,2
30-09-2019 Laks 5,5
30-09-2019 Ingen fangst 0,0
30-09-2019 Laks 4,5
Toggle 29-09-2019 ( 5 )
29-09-2019 Laks 6,3 15697788064234569394389553761650.jpg
29-09-2019 Laks 6,0
29-09-2019 Ingen fangst 0,0
29-09-2019 Ingen fangst 0,0
29-09-2019 Ingen fangst 0,0
Toggle 28-09-2019 ( 4 )
28-09-2019 Laks 7,0 15696555693325999714553820984463.jpg
28-09-2019 Laks 4,1 tmp-cam-1982686562.jpg
28-09-2019 Laks 0,0
28-09-2019 Laks 2,1
Toggle 27-09-2019 ( 2 )
27-09-2019 Laks 8,0
27-09-2019 Laks 8,0
Toggle 26-09-2019 ( 1 )
26-09-2019 Laks 3,7
Toggle 24-09-2019 ( 1 )
24-09-2019 Laks 2,8