Styret 2013

Oscar kristiansen

Styreleder

 

 

Anders Aamot

Nestleder og Fiskekortansvarlig

Skienselva

 

Jon Yngve Gurholt

Kasserer

Klosterfoss

 

Tor Arne Folserås

Sekretær

Bliva

 

Ina Grubbe

Styremedlem

Falkumelva

 

Eigil Movik/Pål Abrahamsen

Fagansvarlig biologi og oppsyn

Meierelva

 

Petter Borgestad

Varamedlem

 

 

Geir Jacob Jensen

Varamedlem og tynningsfiskeansvarlig