Styret 2015

Anders Aamot

Styreleder

 

 

Gisle Hauk

 

Fareelva

 

Jon Yngve Gurholt

Kasserer

Klosterfoss

 

Tor Arne Folserås

Sekretær

Bliva

 

Ina Grubbe

Styremedlem

Falkumelva

 

Jan Arve Bredesen

Styremedlem

Meierelva

 

Petter Borgestad

Varamedlem

 

 

Geir Jacob Jensen

Varamedlem og tynningsfiskeansvarlig