Kjøpe Fiskekort.

Fra 2017 er det innført nye og forenklede kortordninger. Det er innført felleskort for sone 1,2,5 og for 3,4a, 4b. I tillegg er det innført kort for voksne (personer over 22 år), ungdomskort (16-22 år) gratiskort for barn (opp til 16 år). Det er ikke lenger mulig å kjøpe kort for enkeltsoner. Dette innebærer at dere som fiskere har større områder å fiske på. F.eks hadde vi før et kort som het totaltkort for sone 1,2 og 5 som kostet kr 1200. Tilsvarende sesongkort for sone 1,2,og 5 koster nå kr 995,- og gir fiskerett i hele perioden 1.1-31.8 (dvs. både innlandsfiskesesongen og laksesesongen). Fisker du mer enn 6 dager i løpet av laksesesongen lønner det seg å kjøpe sesongkort!

Felleskort sone 1,2,5: Meierelva/Hjellevannet, Falkumelva og Skienselva/Porsgrunnselva. Felleskortet for sone 1, 2, 5 finnes i tre varianter: 

·         Sesongkort som gjelder for perioden 1.1.-31-8

·         Ukekort

·         Dagskort.

Felleskort sone 3, 4a og 4b: Bliva, Klosterfossen og Skotfoss. Felleskortet for sone 3, 4a, 4b finnes i to varianter:

·         Formiddagskort – kl. 0500-1400

·         Ettermiddagskort – kl. 1400-2400

merk: Onsdager ikke fiske på Bliva, mandager ikke fiske på Skotfoss, fredager ikke fiske i Klosterfossen).

Fiskekort kan enkelt kjøps via Inatur.no. Velg korttype/periode. Utenfor laksesesongen (1.6-31.8) er kortprisen for dags- og ukekort halvert. 

Kvittering sammen med legitimasjon er gyldig som fiskekort. Du kan også kjøpe sesongkort, uke-, dagskort og halvdagskort via sms. Vær oppmerksom på at kortpriser pr. sms-kjøp er ca. 10 % dyrere enn ved kjøp via Inatur eller ved kjøp på Skien Servicesenter. Dette grunnet at vi har høyere provisjonskostander ved sms-salg. Les om sms kjøp her.

 

Alternativt kan du kjøpe fiskekort på:

 

 

·         Skien Servicesenter

 

                Telefon: 35 58 10 00

                Åpningstid: man-fre 09-16

 

Flere artikler om hvordan fiske ser du nedenfor: