Desinfiseringstasjon Skien - Menstad


Stasjonen ligger ved båthavnen like ved østsiden av menstadbroen. Innkjøring ved Scania fra Bøleveien. Trykk Les mer for kartskisse.

Det er svært viktig at alt utstyr desinfiseres grundig før det benyttes i elva. Dette er et tiltak for å hindre at Telemarks-vassdraget skal bli infisert av lakseparasitten Gyrodactulus salaris. Mange vassdrag rundt oss, sliter med dette problemet og vi må passe godt på at ikke dette skjer hos oss.

Stasjonen er selvbetjent og gratis å bruke.