50 000 småfisk skal bli storlaks

Nylig ble det satt ut nærmere 50 000 smolt nedstrøms kraftverket ved Klosterfossen. - Når fisken smoltifiseres, betyr det at den venner seg til saltvannet. Den blir blank, og er som regel 12 til 15

                                  Publisert: TA, 11.05.2012