Fiske har startet! 


Det er nå lov å fiske etter IKKE anadrom fisk i vassdraget.

Det vil si at du må slippe ut igjen laks og ørret dersom en av disse skulle bite på kroken. For å fiske i vassdraget i perioden fra 01.januar til 31.mai må du ha gyldig fiskekort. Fiskekort for perioden kan foreløpig kun kjøpes på våre nettsider hos inatur, via sms eller på MX-Sport i Skien. Fiskekort hos de andre forhandlerene vil bli lagt ut i løpet av våre og i god tid før laksefiske starter. Husk at du kan kjøpe sesongkort allerede nå som vil gjelde både for hele årets sesong, også for laksefiske i perioden 01.juni til 31.august. Du finner oversikt over tilgjengelige korttyper og priser her. Skienselva Elveeierlag ønsker alle skitt fiske i 2013 og krysser fingerne for at 2013 blir en god sesong.