Innkalling til årsmøte 2019


Tidspunkt:          Torsdag 21. mars kl. 1800

Sted:                     Kaffehuset (Henrik Ibsensgate 2), møterom 2. etg.

Saksliste  (kan forekomme enkelte justeringer innen 4 uker før møtet avholdes):

  1. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen.
  2. Godkjenning av saksliste, innkalling og fullmakter. Registrering av fremmøtte.
  3. Årsmelding.
  4. Regnskap 2018 og budsjett 2019.
  5. Revidert driftsplan.
  6. Innkomne saker.
  7. Valg.

Eigil Movik, styreleder Skienselva Elveeierlag