Sesongen for laksefiske utvides til og med 15. september 2017


Hver sesong gjennomfører Skienselva Elveeierlaget en midtsesongevaluering basert på oppfisket laks og oppgang pr. 15. juli, se vedlagt rapport. Basert på fangsttall og oppgang pr. 15. juli er det konkludert med og besluttet at sesongen for laks- og sjøørretfiske utvides til og med 15. september. Det kan videre opplyses at det pr. 20. august var registrert 1816 fisk på telleren i Klosterfossen. Oppgangstallet pr. 20. august stadfester at det er et godt innsig av laks denne sesongen. Oppgang av laks i år ligger på nivå med sesongen 2015, hvor fisketiden også ble utvidet slik som i år. 
 
For deg som har kjøpt sesongkort betyr det at du kan fiske t.o.m. 15. september. Dersom du ikke har sesongkort har du mulighet til å kjøpe dagskort og ukekort på sone 1,2,5 – felleskort for sonene Skienselva/Porsgrunnselva, Hjellevannet/Meierelva, Falkumelva eller halvdagskort for sonene 3, 4a,4b - Klosterfossen, Skotfoss, Bliva. Kortene kan kjøpes på inatur.no, på sms eller på Servicesenteret til Skien kommune.