Sesongen for laksefiske utvides ikke i 2018

Se midtevalueringsrapporten her. Årets fiske avsluttes som vanlig 31.august.


Hver sesong gjennomfører elveeierlaget en midtsommerevaluering basert på oppfisket laks og oppgang pr. 15. juli. Rapporten for 2018 kan leses her.