Ekstraordinært årsmøte 


Tidspunkt:          Onsdag 22.mai kl. 1800

Sted:                    Kaffehuset (Henrik Ibsensgate 2), møterom 2. etg.

 

Saksliste:

1.       Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen.

2.       Godkjenning av saksliste, innkalling og fullmakter. Registrering av fremmøtte.

3.       Endring av vedtekter (2.gangs behandling). For at laget skal bli registrert i Brønnøysundregisteret har det vært behov for å revidere vedtektene. Forslag til reviderte vedtekter følger vedlagt. Styrets forslag til vedtak:

I.            Vedtektene vedtas.

II.            Styret gis mandat til å foreta mindre endringer i vedtektene for å tilfredsstille krav for å bli registrert i Brønnøysundregisteret.

 

Forslag til reviderte vedtekter finner du HER