Midtevalueringsrapport 2022


Med bakgrunn i midltsommeravlueringen avsluttes fiskesesongen i 2022 den 31. august..

Rapport for årets sesong halvveis kan du lese HER