Nye fisketider i 2012


Direktoratet for naturforvaltning(DN) har fastsatt nye retningslinjer for fiske etter laks og sjøørret i Skiensvassdraget.

I praksis innebærer dette at vi går tilbake til fisketidene vi hadde for en del år siden. Fiske etter laks og sjøørret kan fra 01.juni startes kl 05.00 og vare til kl 24.00 hver dag, frem til 31.august. Noe annet som er nytt er at sesongen skal evalueres av Fylkesmannen i Telemark i midten av juli for å se om det er kommet nok fisk opp i vassdraget i forhold til gytebestandsmålene for vassdraget. Dersom fisken uteblir, vil et av tiltakene kunne være å stenge vassdraget for fiske resten av sesongen. Vi satser på at dette ikke vil skje, men understreker at hyppig fangstregistrering er viktigere enn noen gang tidligere. På denne måten vil vi raskt ha kontroll på hva som fiskes tidlig i sesongen og hvor mye fisk som er i vassdraget.

Døgnkvote på maks 2 laks/sjøørret pr person, pr døgn opprettholdes som tidligere. Fiske generelt i vassdraget(all form for fisking uansett fiskeart) vil også kunne utføres innenfor den nye tidsrammen fra 05-24. Fra kl 24-05 er alt fiske forbudt. Alle som skal fiske må som tidligere ha gyldig fiskekort sammen med statens fisketrygdavgift.