Smoltanlegg på plass!


Endelig er Telemark Settefisk sitt splitter nye smoltanlegg på plass.

Anlegget har faktisk vært godkjent og i drift en god stund allerede og om kort tid vil 50 000 smolt være klare for "sjøsetting".  Prosessen med å få til et smoltanlegg har vært veldig lang. Allerede på slutten av 90-tallet forsøkte flere å få godkjent en søknad om å etablere et slikt anlegg. Svaret den gangen var at så lenge ikke det fantes en helhetlig forvaltning av elva, så kunne ikke søknaden(e) innvilges.

Helhetlig forvaltning av elva fikk vi i 2006, da alle de 450 grunneierne fra Skotfoss til Torsbergodden, ved dom, ble medlem av Skienselva Elveeierlag. Sammen med Grenland Sportsfiskere og Skien kommune jobbet laget iherdig i 2010 med å få de nødvendige godkjenninger på plass, noe som til slutt lyktes.

 

For å bygge det fysiske anlegget har medlemmer av Grenland Sportsfiskere sammen med Tor Aschjem fra Telemark Settefisk jobbet hundrevis av dugnadstimer. Videre har Akershus Kraft bidratt på en meget positiv måte. Anlegget fremstår i dag som et nytt og moderne smoltanlegg..

Anlegget har konsesjon til å produsere 50 000 smolt årlig og det er Skienselva Elveeierlag og/eller Telemarksvassdraget Fiske Administrasjon(TFA) som er "kundene". Smolt produsert på dette anlegget kan nemlig kun settes ut i vassdraget vårt. Smolten kommer fra stamfisk som fiskes på høsten av Grenland Sportsfiskere. Deretter klekkes rognen og yngelen går på anlegget til den smoltifiseres, dvs, fisken blir blank og klar for å svømme til saltvann. Det er nettopp her den store forskjellen fra tidligere ligger. Siden smolten kan settes direkte ut i saltvann/brakkvann, vil den naturlig nok unngå de menneskeskapte hindringene i vassdraget som normalt dreper mye av den naturlige smolten(turbinene ved kraftverkene på Skotfoss, Klosterfoss og i Skien Sentrum).

En smolt svømmer ut Skienselva og blir i havet fra 2-3 år. Noen lengre enn andre. De som returnerer etter 2 år vil være gyteklar laks på mellom 2-4 kg. Blir smolten lengre i havet og returnerer etter 3 år, vil den kunne være en laks på rundt 5 kg og oppover. Det er eksempler på laks som har veid 10 kg og som har vist seg å være førstegangsgyter(bevist med skjellprøver). Derimot er nok dette mer unntak en regel og disse individene har dessuten vært mange år i havet.

I høst fikk styret i Skienselva Elveeierlag lov til å komme på omvisning på anlegget. Leder i lakseutvalget til Grenland Sportsfiskere, Morten Stensrud viste oss rundt og forklarte hvordan produksjonen foregår.

Det som nå gjennstår, er å frakte smolten fra anlegget og sette den ut i elva nedenfor siste turbinhindring. Dette arbeidet skal være ferdig i løpet av Mai måned. Vi vil komme tilbake med mer informasjon, bilder og video fra denne seansen.
Bilde til høyre viser noen av fiskekarene i smoltanlegget.

Daglig leder i Telemark Settefisk, Tor Aschjem sammen med laksesmolten.