Oversikt over sonene

Fiskesoner og fredningssonene er inntegnet på kart på linkene nedenfor:

Skienselva/Porsgrunnselva/Hjellevannet/Meierelva/Falkumelva

Klosterfoss/Skotfoss/Bliva