Styret

Navn Stilling Mobil
Anders Aamot Styreleder 95780830
Eigil Movik Fagansvarlig biologi og oppsyn 99691083
Jon Yngve Gurholt Kasserer 92860071
Tor Arne Folserås Sekretær 99260021
Ina Grubbe Styremedlem 48021440
Gisle Hauk Styremedlem 916 74 374
Petter Borgestad Varamedlem 95074797
Geir Jacob Jensen Varamedlem og Tynningsfiskeansvarlig 40468068