Smoltanlegg godkjent!

Endelig har Telemark Settefisk AS fått konsesjon og tillatelse til å produsere smolt til Skiensvassdraget!

Høsten 2009 ble det opprettet en ”smoltgruppe” som består av Jan Helge Johansen(Skien kommune), Jan Helge knutsen(leder for fagnemd for utmark), Tor Aschjem(Telemark Settefisk AS), Dag Natedal(Nestleder i Grenland Sportsfiskere), Rune Søndegård(Leder for Telemarksvassdraget felles administrasjon) og Oscar Kristiansen(leder Skienselva Elveeierlag). Gruppen sin oppgave var å planlegge, søke og etablere et smoltanlegg i lokalene som Grenland Sportsfiskere leier av Akershus kraft ved Skotfoss.

Arbeidet startet umiddelbart og pågikk ukentlig frem til januar 2010, hvor søknad om konsesjon og midler gikk til Fylkesmannen i Telemark. Etter lang behandlingstid og mye frem og tilbake, er det med glede at vi nå kan si at søknaden er godkjent og det parktiske arbeidet med etableringen av anlegget kan begynne!

Smoltgruppen vil fortsette sine ukentlige møter, men nå mer prosjektrettet mot alt det praktiske. Anlegget skal også godkjennes av Mattilsynet før produksjonen av smolt kan begynne. Det er Tor Aschjem fra Telemark Settefisk AS som er prosjektleder.

Smoltanlegg har de siste 20 årene vært sett på som noe av det viktigste for å ta vare på og hjelpe laksestammen i vassdraget. Det har vært jobbet mot og søkt om et slikt anlegg tidligere fra forskjellige aktører, men aldri har det vært en så bred enighet om at dette må til og dette er antakelig en av grunnene til at det denne gangen lyktes.

Går alt som planlagt videre vil vi kanskje allerede i 2012 se resultater av smoltproduksjon og laksen vil igjen begynne å hoppe rundt i elva slik som før. Samtidig med smoltproduksjon vil partene forsøke å forbedre vilkårene for laksen, slik at den på en naturlig måte kanskje kan greie seg selv i fremtiden. Slike tiltak kan f.eks være å hindre smolt som skal ut av vassdraget å bli drept i turbinene, bedre laksens muligheter til vandring opp i vassdraget, nye gytegroper osv.

Vi vil legge ut mer informasjon om progresjonen rundt smoltanlegget utover høsten.

Dette er en gledens dag for alle fiskeinteresserte, grunneiere og Grenlands befolkning!

Lurer du på hva smolt er, hva et smoltanlegg vil bety eller annet rundt smolt, klikk her.

Se hele godkjenningen fra fylkesmannen her

Les også: