Søknad levert til Fylkesmannen


Første uken i januar overleverte Jan Helge Johansen fra Skien Kommune søknadspapirene for smoltanlegg i vassdraget. Dette er et stort skritt i riktig retning for vassdraget, laget, Grenland Sportsfiskere og kommunene. Slik partene i søknaden ser det er et smoltanlegg det viktigste enkeltgrepet vi kan gjennomføre for å sikre laksestammen i vassdraget. Totalbudsjettet for å få på plass anlegget er 1,1 millioner kroner. Det er søkt om 500 000 fra fylkesmannen, mens resten av pengene skal skaffes fra kraftverk, kommuner og næringslivet i Grenland. En stor del av det praktiske arbeidet rundt anlegget vil bli utført på dugnad fra blant andre Grenland Sportsfiskere. Første brikken er derimot en solid økonomisk støtte og konsesjonstillatelse fra Fylkesmannen, deretter må anlegget godkjennes av Mattilsynet. Håpet er at anlegget kan settes i drift allerede høsten 2010. For mer informasjon om hva et smoltanlegg er, kan du lese "smoltanlegg- spørsmål og svar"