I over 20 år


Dette har blitt forsøkt i over 20 år, nå har det lykkes!

Skienselva Elveeierlag har hatt med etablering av smoltanelgg i sin driftsplan siden denne ble laget i 2006. Grenland Sportsfiskere søkte fylkesmannen om etablering av et slikt anlegg så langt tilbake som i 1999. Det er derfor en ganske stor milepel som nå har blitt passert. Uten ukentlige møter i smoltgruppen og aktivt samarbeid mellom elveeierlag, fiskeforeninger og kommunene, hadde det kunne gått 20 år til før noe ble gjort. Dette er et meget viktig tiltak for å redde og øke laksestammen i vassdraget, samtidig som det vil være et sterkt og effektivt tiltak for å sikre allmennheten tilgang til fiske og rekreasjon i nærmiljøet.