Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Antall Vekt
Toggle 09-08-2013 ( 1 )
09-08-2013 Ørret 1 900
Toggle 24-07-2013 ( 1 )
24-07-2013 Ørret 35 10000
Toggle 27-07-2013 ( 1 )
27-07-2013 Sik 1 0,5
Toggle 23-07-2013 ( 1 )
23-07-2013 Gjedde 4 11
Toggle 18-06-2013 ( 1 )
18-06-2013 Sjøfisk(spesifiser under annet) 9 15
Toggle 03-06-2013 ( 1 )
03-06-2013 Annen 1 0, 5