Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Antall Vekt Bilde av fangst(maks 8Mb)
Toggle 31-08-2014 ( 1 )
31-08-2014 Sjøfisk(spesifiser under annet) 6 3,6
Toggle 25-07-2014 ( 1 )
25-07-2014 Ørret 2 0,5
Toggle 09-08-2014 ( 1 )
09-08-2014 Ørret 3 1,360
Toggle 15-08-2014 ( 1 )
15-08-2014 Ørret 1 3,1
Toggle 13-08-2014 ( 1 )
13-08-2014 Ørret 7 0,7
Toggle 05-08-2014 ( 1 )
05-08-2014 Ørret 1 1
Toggle 23-06-2014 ( 1 )
23-06-2014 Ørret 1 0,4
Toggle 15-06-2014 ( 1 )
15-06-2014 Ørret 2 1 kg
Toggle 13-06-2014 ( 1 )
13-06-2014 Ørret 1 0,3
Toggle 12-06-2014 ( 1 )
12-06-2014 Ørret 1 0,4 hg