Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Antall Vekt
Toggle 04-09-2020 ( 1 )
04-09-2020 Ørret 1 0,9
Toggle 04-07-2020 ( 1 )
04-07-2020 Ørret 1 1.0
Toggle 27-08-2019 ( 1 )
27-08-2019 Ørret 2 0,7
Toggle 26-08-2019 ( 1 )
26-08-2019 Ørret 1 0,7
Toggle 06-08-2019 ( 1 )
06-08-2019 Ørret 1 100
Toggle 11-08-2019 ( 1 )
11-08-2019 Gjedde 1 0,6
Toggle 07-08-2019 ( 1 )
07-08-2019 Ørret 1 0,8kg
Toggle 29-07-2019 ( 1 )
29-07-2019 Ingen fangst 0 00
Toggle 10-07-2019 ( 1 )
10-07-2019 Ørret 2 0,3 og 0,8kg
Toggle 13-04-2019 ( 1 )
13-04-2019 Ørret 1 3.5