Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Vekt Bilde av fangst(maks 8Mb)
Toggle ( 10 )
16-09-2012 Ingen fangst 0
14-06-2012 Ørret 2,5
14-09-2012 Ørret 2,5
14-09-2012 Ørret 0,5
14-09-2012 Ørret 0,3
14-09-2012 Ingen fangst 0
01-01-1970 Ingen fangst 0
09-07-2012 Ingen fangst 0
19-07-2012 Ingen fangst 0
19-07-2012 Ingen fangst 0