Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Vekt Bilde av fangst(maks 8Mb)
Toggle 16-09-2012 ( 1 )
16-09-2012 Ingen fangst 0
Toggle 14-06-2012 ( 1 )
14-06-2012 Ørret 2,5
Toggle 14-09-2012 ( 4 )
14-09-2012 Ørret 2,5
14-09-2012 Ørret 0,5
14-09-2012 Ørret 0,3
14-09-2012 Ingen fangst 0
Toggle 01-01-1970 ( 1 )
01-01-1970 Ingen fangst 0
Toggle 09-07-2012 ( 1 )
09-07-2012 Ingen fangst 0
Toggle 19-07-2012 ( 2 )
19-07-2012 Ingen fangst 0
19-07-2012 Ingen fangst 0