Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Vekt Bilde av fangst(maks 8Mb)
09-08-2013 Ørret 900 GetAttachment.jpg
24-07-2013 Ørret 10000
27-07-2013 Sik 0,5
23-07-2013 Gjedde 11
18-06-2013 Sjøfisk(spesifiser under annet) 15
08-06-2013 Ingen fangst 0
03-06-2013 Annen 0, 5