Styret 2014

Oscar kristiansen

Styreleder

 

 

Anders Aamot

Nestleder og Fiskekortansvarlig

Skienselva

 

Jon Yngve Gurholt

Kasserer

Klosterfoss

 

Tor Arne Folserås

Sekretær

Bliva

 

Ina Grubbe

Styremedlem

Falkumelva

 

Jan Arve Bredesen

Styremedlem

Meierelva

 

Petter Borgestad

Varamedlem

 

 

Geir Jacob Jensen

Varamedlem og tynningsfiskeansvarlig