Nye forskrifter for 2022 sesongen.


For laksesesongen 2022 har det kommet noen nye regler/endringer i fiskeforskriftene.

I hovedsak går disse på endring av frednings-soner i Møllefossen, se kartskisser nedenfor, og følgende link til forskrift:

Forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk, Vestfold og Telemark - Lovdata

NB! Det er ikke lov å gå innenfor sperret områder når det fiskes fra land.

Figur 1 viser fredningssonen ved Bryggevannet/Hjellen