Kartlegging av pukkellaks 


NINA kartlegger forekomsten av pukkellaks. Pukkellaksen er en fremmed art som er uønsket, og all pukkellaks som fanges i 2019, skal avlives.

Pukkellaksen kan kjennes igjen på de svarte flekkene på halefinnen. En nygått pukkellaks  er sølvblank og kan forveksles med sjørøye. Senere på sommeren utvikler de gytedrakt hvor både hunnen og hannen har hvit underside og grå-grønlige sider. Hannen får en pukkel på ryggen og forlengede kjever når gytinga nærmer seg, og er lett kjennbar. De gyter i august. Fra 2019 bør alle sportsfiskere rapportere fangst av pukkellaks. Alle sportsfiskere oppfordres også til å ta en skjellprøve av pukkellaksen.

Ved fangst av pukkellaks i sportsfisket:

1.    Fangsten av pukkellaks i elver rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye (laksebørser og andre rapporteringssystem på nett o.l.).

-       Registrer fangstdato, fangststed, lengde/vekt og kjønn.

2.    Alle fiskere oppfordres til å ta en skjellprøve av pukkellaksen som fanges. Ved prøvetaking benyttes samme type skjellkonvolutter som ved prøvetakingen av laks. Merk at pukkellaksen har små skjell.

-       Skjellprøvene av pukkellaksen kan levers inn via det skjellprøveprogrammet for laks og sjøørret som pågår i vassdraget eller så kan prøvene sendes direkte til NINA - Norsk institutt for naturforskning v/ Gunnel Østborg, Postboks 5685 Torgarden 7485 Trondheim.

3.    All pukkellaks som fanges, skal avlives.

Dersom du har spørsmål om pukkellaks, ta kontakt med NINA på mailto: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Hvis det i 2019 skulle komme store mengder pukkellaks opp i elvene og dermed være behov for å sette inn ekstra tiltak for å ta ut pukkellaksen kontaktes Fylkesmannen.  Informer samtidig NINA om de ekstra tiltakene på mailto: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . NINA overvåker pukkellaks på oppdrag fra Miljødirektoratet.