Oppgang

Her registreres oppgang i trappene. Skjema benyttes kun av de som teller fisk i laksetrappene. 

  • id
  • date time
    calendar
  • IP