Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Antall Vekt
26-08-2019 Ørret 1 0,7
06-08-2019 Ørret 1 100
11-08-2019 Gjedde 1 0,6
07-08-2019 Ørret 1 0,8kg
29-07-2019 Ingen fangst 0 00
10-07-2019 Ørret 2 0,3 og 0,8kg
13-04-2019 Ørret 1 3.5
22-05-2019 Ingen fangst 0 0