Uke nr Laks- Sjøørret Klosterfoss Laks-sjøørret Sentrum Laks Skotfoss Sjøørret Skotfoss
Det er foreløpig ikke registert noe fisk i trappene